25 Haziran 2019 ayca kubat

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ’nden Duyuru

Kamuoyu Duyurusu

Medyada ve sosyal medyada son günlerde sıklıkla rastladığımız “Estetik cerrahi ameliyatlarını kimler yapmalı?” tartışmalarını ve bu tartışmalardaki bazı talihsiz ve yanıltıcı ifadeleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Ülkemizde tıpta uzmanlık branşlarının eğitim müfredatlarını, dolayısıyla da ilgili branş hekimlerinin hangi alanlarda tanı ve tedavi yetkinlikleri olduğunu belirleyen Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK)’dur. TUK’a göre Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Müfredatında (Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı v.2.3-2017) https://tuk.saglik.gov.tr/TR,53310/kulak-burun-bogaz-hastaliklari.html ) burun estetiği (rinoplasti) başta olmak üzere yüz bölgesindeki çeşitli estetik ve rekonstrüktif ameliyatlar da yer almaktadır.

Müfredatımızda yer alan girişimsel işlemlere ait, Septorinoplasti, Rinoplasti, Blefaroplasti, Lokal flepler uygulama, Yüz Germe (Face Lift), Revizyon Rinoplasti, Deri grefti alma ve uygulama, Dolgu maddeleri uygulaması, Bölgesel flepler uygulama vb. girişimsel yetkinlikler de bulunmaktadır.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği bünyesinde uzmanlık sonrası eğitimler kapsamında KBB Okulları kurulmuş olup bu 5 (beş) okuldan birisi de Yüz Plastik Cerrahi Okulu’dur. Bu okullarda KBB Uzmanları ilgili konularda bilgi, beceri ve tecrübelerini artırmaktadırlar.

Dünyada da durum ülkemizden farklı değildir. Amerika Birleşik Devletlerinde Yüz Plastik Cerrahisi Kulak Burun Boğaz branşının bir alt branşı olarak kabul edilmektedir. Avrupa’da ise üyesi olduğumuz Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS)’ne göre Yüz Plastik Cerrahisi Kulak Burun Boğaz branşının bir alt branşı olarak kabul edilmektedir. UEMS KBB müfredat kitabında da yukarıda sayılan girişimsel işlemler yer almaktadır ( http://orluems.com/gestor/upload/LOGBOOK%20REVISED%20FINAL%202018.pdf ).

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği olarak, tüm halkımızı, yanlış yönlendirmeler konusunda önemle uyarır; yüz plastik cerrahisinin Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlık dalının 5 (beş) temel cerrahi alt branşından bir tanesi olduğu, medyada sıklıkla bahsi geçen burun estetiği ameliyatı başta olmak üzere yüz estetik rekonstruktif işlemlerinin Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlık Eğitim müfredatı içerisinde yer aldığını hatırlatırız.

Multidisipliner uygulamaların daha da önem kazandığı günümüzde branşlar arası iletişim ve ilişkiler de bir o kadar önem kazanmıştır. Kulak Burun Boğaz branşının Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Onkoloji vb. anabilim dalları ile multidisipliner çalışmaları bulunmaktadır ve ilgili anabilim dallarının birbirlerine her zaman ihtiyacı vardır. Bu nedenle konunun karşılıklı açıklamalarla magazin malzemesi haline getirilmesi yerine karşılıklı görüşüp, uzlaşı ve işbirliği içinde hareket etmemiz gerekmektedir. Bu bilinçle hareket edilmesinin her anabilim dalındaki meslektaşlarımızın bütün branşların ve hastalarımızın yararına olacağına inanıyoruz.

Kamuoyuna önemle duyurulur.
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği